Register

Installera solceller på hus


Planerar du att installera solceller på ditt hustak hemma för att omvandla solenergi till elektricitet? Här ger vi dig en bra guide över hur du ska tänka inför installationen och vägen mot en mer hållbar energiförbrukning.

Redaktörens val:

Installera solceller på hus - tips och råd inför installationen.

Vad är solceller och hur fungerar det?

En solcellspanel består av flera solceller som seriekopplas och installeras på hustaket. Detta är något som passar många slags tak. När solstrålarna träffar solcellerna uppstår en elektrisk spänning mellan fram- och baksidan av cellen och det bildas likström. Solljuset omvandlas till elektricitet och för att kunna användas i bostaden behövs en växelriktare som omvandlar likström till växelström. Mellan mars och oktober får du mest ut av dina solceller, tack vare att solen är som starkast då. De flesta solcellerna på marknaden är gjorda av kristallint kisel och standardstorleken på en solcellspanel är 1 x 1,6 meter.

Därför ska man installera solceller

Det finns många fördelar med att installera solceller på hustaket. En byggnad kan vara självförsörjande på el via sina solceller, men det vanligaste är att solcellerna blir ett komplement. Med hjälp av solceller halverar många solcellskunder sin elräkning från dag ett och efter cirka tio år har solcellssystemet betalat av sig. Eftersom solcellerna sänker driftkostnaden höjer du värdet på huset, vilket är bra om du planerar att sälja det. Genom att installera solceller blir en del av din el mer miljövänlig vilket gör att du samtidigt gör en insats för nästa generation.

Vem får installera solceller?

Det är viktigt att solcellerna installeras på rätt sätt och eftersom solceller är en starkströmsanläggning ställs det särskilda krav på den som gör installationen. Är anläggningen felinstallerad finns det risk för till exempel brand. Arbetet får endast utföras av behörig elektriker och elföretag som är registrerade hos Elsäkerhetsverket. De får bara utföra elinstallationsarbete inom de verksamhetstyper som ingår i deras egenkontrollprogram. Ett tips är att ta in anbud från flera olika elinstallationsföretag och jämföra priset, men också att kolla upp referenser och recensioner.

Förberedelser inför installation av solceller

När du köper och installerar solceller är det du som köpare som har skyldighet att kontrollera att elinstallationsföretaget har behörighet att utföra arbetet. Du ska även kontrollera att alla CE-märkta delar som ingår i solcellsanläggningen har svensk bruks- och säkerhetsanvisning. Detta visar att solcellerna är ämnade att användas i Sverige och vårt nordiska klimat.

Innan det är dags att installera din solcellsanläggning behöver du göra en del förberedelser. Bestäm vilken solcellslösning du vill ha – den vanligaste typen för privatbostäder är fristående solcellspaneler som monteras på lutande tak. Fundera på var de ska placeras och hur förutsättningarna ser ut för den placeringen. Kommer det till exempel att vara träd, bostäder, flaggstänger eller annat som skymmer solen? Kolla även med kommunen hur utvecklingsplaner för området ser ut så att inga hus kommer att påverka solcellerna i framtiden. Det är också viktigt att kontrollera takets bärighet, om kravet för snölastgränserna uppfylls och se till åtkomst för till exempel sotning, skottning och annat underhåll finns. Det kan även finnas zoner eller brandväggar som inte får byggas över. Många av de här punkterna kan du få hjälp med av ditt elinstallationsföretag. Vill du använda solcellerna som en reservkraft om det vanliga elnätet går ner krävs det också särskilda krav på elinstallationen.

De här ska du underrätta innan

Du behöver kontakta flera olika enheter innan du kan installera dina solceller.

Elnätsbolaget – anmälan

Innan du börjar installationen behöver du göra en skriftlig anmälan till ditt elnätsbolag. Detta ska göras i god tid eftersom elnätsbolaget behöver utreda om det finns några konsekvenser kring din solcellsanläggning. När installationen är kontrollerad och färdig att användas ska en färdiganmälan göras till elnätverksbolaget – detta görs av elinstallationsföretaget.

Stadsbyggnadskontoret – bygglov

För att få installera solceller på taket kan du behöva ansöka om ett bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Kontakta ditt lokala kontor och hör vad som gäller där du bor.

Försäkringsbolaget

Det är vanligt att en solcellsanläggning ingår i villans hemförsäkring, men vad som gäller kan skilja sig åt. Ta därför kontakt med ditt försäkringsbolag och se vad som gäller för dig.

Så går en installation av solceller till

När du installerar solceller på ditt tak kan du antingen beställa hela installationen, eller göra vissa delar själv. Du har rätt att projektleda arbetet med installationen och du har enligt lag också rätt att montera solceller eftersom detta inte innefattar något elarbete. Det innebär till exempel att du får bära upp solcellspanelerna på taket, fästa bärskenor och montera panelerna i skenorna. Efter detta måste elinstallationsföretaget ta över. De kopplar ihop likströmskontakterna i solpanelerna, kopplar växelströmskontakter i växelriktaren, ansluter solcellerna till elnätet och driftsätter dem. Fördelen med att göra vissa saker själv är att priset blir lägre, men det är inte alltid garanti eller försäkringar gäller. Kontrollera alltid vad som gäller för dig!

När installationen är genomförd av elinstallationsbolaget ska solcellerna kontrolleras och det är bra om du begär att kontrollen dokumenteras och ingår i övrig dokumentation kring installationen. När solcellerna är på plats har du skyldighet enligt lagar och regler att göra fortlöpande kontroller av din elanläggning.

Vad kostar det att installera solceller?

Att installera solceller är en långsiktig investering och från start innebär det en större avgift, även om det i längden lönar sig. Priset för att köpa och installera solceller kan variera beroende på hur stort tak du har och hur avancerad design och optimering som krävs. En snittanläggning hos Vattenfall kostar till exempel 160 000 kronor eller 137 000 kronor med avdraget för Grön teknik.

Avdrag för Grön teknik

Sedan 1 januari 2021 är det enklare för dig som privatperson att ta del av statligt stöd för Grön teknik. När du köper och installerar solceller har du möjlighet att göra avdrag hos Skatteverket för material och arbete. Du har möjlighet att få tillbaka upp till 50 procent, vilket gäller för en kostnad på upp till 50 000 kronor per person och år.

Så mycket pengar sparar du på att installera solceller

Hur mycket el du får av solcellerna beror på årstid och vilken del av Sverige du bor i. Södra Sverige har till exempel lika många soltimmar som centrala Europa. Vårt kalla klimat bidrar dessutom till att solcellernas verkningsgrad höjs. Hur mycket pengar du sparar beror också på hur stor solcellsanläggningen är och hur mycket el den producerar. Men många solcellskunder halverar sin elräkning från dag ett och efter cirka tio år har solcellssystemet betalat av sig.

Läs också: Byta tak till solceller – före eller efter takbyte


Redaktionen
Elektriker.se
Innehåll i denna artikel

Frågor och svar

  • Att installera solceller är både miljövänligt och gör att dina elkostnader går ner.
  • En installation av solceller måste utföras av en certifierad elektriker på ett elföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Solcellerna monteras på taket och kopplas sedan in i ditt elnät.
  • Vad installation av solceller beror på hur stort tak du har och vad som krävs vid installationen.