Register

De bästa multimetrarna 2022


En multimeter är ett praktiskt verktyg att ha hemma om något elektriskt fel skulle uppstå eller om du vill se om ett batteri fortfarande fungerar. Vi ger dig tips och råd om vad du bör tänka på när du ska köpa en multimeter, och listar de bästa modellerna just nu.

Redaktörens val:


Med en multimeter kan du mäta flera olika storheter. De flesta modeller kan mäta spänning, ström och resistans, och en del kan också mäta till exempel frekvens, kapacitans och temperatur. En multimeter kan bli ett oumbärligt verktyg hemma, och du kan sannolikt spara mycket pengar på att sluta slänga saker som du istället skulle kunna felsöka med hjälp av en multimeter.

Rätt multimeter för rätt jobb

Det viktigaste att ta reda på när du ska köpa en multimeter är att instrumentet är säkert att använda i den miljö där du ska göra mätningar. Alla mätinstrument som säljs i EU ska vara klassade enligt IEC/EN 61010-1, som är en standard som delar upp instrumenten i olika klasser beroende på (vad man mäter på) och den maximala arbetsspänning som instrumentet är dimensionerat för.

Mätkategorierna beskriver var instrumentet kan användas utefter hur höga transienter (överspänningar) det kan hantera:

 • Kategori I: Elektronik och elektronisk utrustning med låg effekt i en transientskyddad miljö
 • Kategori II: Enfasutrustning: uttag med långa anslutningar och många förgreningar
 • Kategori III: Trefasutrustning inomhus: uttag med många förgreningar, mätartavlor, samt större apparater, maskiner och ljussystem i stora lokaler, till exempel mätning i elcentral.
 • Kategori IV: Trefasutrustning och ledare för utomhusbruk, t.ex. mätning på servisledning

Spänningsklassen som står bredvid kategoriangivelsen på instrumentet beskriver den maximala arbetsspänning den är dimensionerad för. Att använda en multimeter som inte är dimensionerad för transienter som skulle kunna uppstå i användningsmiljön kan vara förenat med livsfara. Läs noga säkerhetsföreskrifterna i produktmanualen innan du använder instrumentet.

Olika sorters multimetrar

Det finns analoga och digitala multimetrar, som i grund och botten fungerar på samma sätt.

 • Analoga mätare visar mätvärdet med hjälp av en pekare på en skala och kan vara bra när du vill se hur ett mätvärde varierar. Analoga mätare behöver dessutom ingen strömförsörjning för att mäta ström och spänning.
 • Digitala mätare visar mätvärdet på en display och gör det lättare att läsa av ett stabilt värde mer exakt.

Vidare kan multimetrar delas in i handmultimetrar, bordsmultimetrar och tångamperemetrar.

 • Handhållna multimetrar är vanligast på marknaden och är mycket flexibla tack vare deras kompakta storlek och batteridrift.
 • Bordsmultimetrar är oftast stationära och har ofta bra mätnoggrannhet och uppläsning och har stor lättläst display.
 • En tångamperemeter är ett mätinstrument som liknar en tång. Med ett tånginstrument kan du mäta ström i en ledare utan att fysiskt koppla in det i serie med ledaren, eftersom det bildas ett magnetfält runt ledaren när den leder ström. Tånginstrumentet registrerar den magnetiska fältstyrkan och omvandlar den till ström. Tångamperemetern är perfekt när du vill mäta ström utan att bryta kretsen, och kan också mäta andra storheter som spänning och resistans.

Prestanda och användarvänlighet

Multimetrar finns i ett stort spann av olika prisklasser, och därför är det viktigt att se till att bara betala för det du behöver ha. Med detta sagt är det ändå bra att kontrollera vilka storheter instrumentet kan mäta, i vilka intervall och med vilken noggrannhet.

Om du inte använt multimeter förut eller främst kommer att använda den för att se om något leder ström är användarvänligheten en särskilt viktig faktor. Det ska vara lätt att ställa in och läsa av mätvärdet i instrumentet. Om du kommer att göra mätningar på platser med dålig belysning kan det vara en bra idé att skaffa ett instrument med displaybelysning. En annan funktion som blivit allt vanligare och som gör det enklare att använda instrumentet är autorange. Med autorange behöver du bara ställa in vilken storhet som ska mätas utan att ställa in ett mätområde.

Andra praktiska funktioner kan vara saker som magnetfäste och skyddsram i gummi.


Redaktionen
Elektriker.se
info@qualityunlimited.com
Innehåll i denna artikel

Frågor och svar

 • Att göra mätningar med ett för lågt mätområde kan överbelasta säkringarna och förstöra instrumentet. Höga mätområden ger mindre noggrannhet för mätningen. När du använder multimetern bör du alltså välja ett mätområde som är tillräckligt högt för det du ska mäta, men inte onödigt högt.
 • Ställ först in vredet på den storhet du vill mäta samt eventuellt mätområde. En multimeter har två prober: en röd (plus och en svart (minus/neutral). Proberna kopplas in i kretsen på olika sätt beroende på vilken storhet du ska mäta. Vid spänningsmätning kopplar du mätaren parallellt med kretsen, vid strömmätning kopplar du in amperemetern i serie med övriga komponenter i kretsen. Vid resistansmätning kopplar du bort det som ska mätas för att inga andra komponenter ska påverka mätresultatet. Exakt hur du använder din produkt står i manualen.
 • Sant effektivvärde (eller sann RMS) är det kvadratiska medelvärdet av en storhet som varierar med tiden. En effektivvärdesmultimeter ger exakta mätningar både vid sinusformade och icke-sinusformade växelströms- och växelspänningsvågor.